5 Tips voor goed ruziemaken

Een ruzie gaat in de kern om je niet gehoord of gezien voelen op datgene wat voor jou belangrijk is. Een ruzie kan bij tijd en wijle heel verfrissend zijn. Je neemt de ruimte om je gevoelens of ergernissen te ventileren, die je anders onnodig opkropt. De manier waarop je met elkaar ruzie maakt, is […]