5 Tips voor goed ruziemaken

Een ruzie gaat in de kern om je niet gehoord of gezien voelen op datgene wat voor jou belangrijk is.

Een ruzie kan bij tijd en wijle heel verfrissend zijn. Je neemt de ruimte om je gevoelens of ergernissen te ventileren, die je anders onnodig opkropt. De manier waarop je met elkaar ruzie maakt, is echter wel bepalend voor de meerwaarde die het je relatie oplevert. Goed ruzie maken: Hoe doe je dat eigenlijk?

Goed ruzie maken vraagt altijd iets van beide partijen.
Wat kan je er zelf aan doen? 5 Tips:

1. Draag zorg voor je eigen emoties
Soms kan het gedrag van een ander je emotioneel zo raken, dat je elke vorm van redelijkheid verliest. Je voelt dat je emoties de overhand krijgen. Voordat je het weet zeg je dingen die de ruzie van kwaad tot erger maken. Draag zorg voor je eigen emotie, door lijfelijk te voelen waar jouw gevoelens met je aan de loop gaan. Neem even een time-out om zaken weer in normale proportie te kunnen zien. Ga bij jezelf na welke diepere emotionele snaar de ander heeft geraakt.

2. Hou het bij jezelf
De attributietheorie uit de sociale psychologie (F. Heider) leert ons dat wij mensen van nature geneigd zijn om de oorzaken van vervelende gebeurtenissen buiten onszelf te plaatsen. Dit geeft ons een prettig zelfbeeld, maar het helpt ons niet verder in de ruzie. Ventileer je gevoelens en ergernissen naar de ander vanuit de “ik-vorm”. (“Ik ben ongelofelijk kwaad, want ik heb het gevoel dat …)

3. Stel je verwijt uit
Als je over spoelt wordt door emoties, dan ligt verwijten maken op de loer. We zetten onze boodschap kracht bij door met meer geweld te gaan communiceren. Stel je verwijt uit, laat woorden als “altijd”, “nooit” achterwege, hou het bij de feiten. (‘ik heb de afgelopen week 5 keer de afwasmachine uitgeruimd’ ipv ‘ik moet hier ook altijd de afwasmachine uitruimen’)

4. Agree to disagree
Als een ruzie escaleert, nemen onze strijdgevoelens toe. Onze focus is maar op 1 ding gericht: gelijk krijgen in ons standpunt. “Let’s agree to disagree’, leg jullie strijdbijl neer en probeer in de ruzie het eens te worden dat jullie beiden de situatie anders interpreteren en vanuit een ander daglicht bekijken. Wij zijn immers allemaal anders ‘afgebakken’.

5. Tot slot: Wees open over je onderliggende behoefte
Achter elke boosheid zit een behoefte. Ga op zoek naar wat in essentie jouw behoefte is die schuilgaat achter jouw gevoelens of ergernissen. Expliciteer deze behoefte naar de ander. Probeer elkaar de bal toe te spelen op datgene waar de ander behoefte aan heeft, ook al is die behoefte voor jou minder relevant. Een relatie blijft uiteindelijk een kwestie van geven en nemen.

Recente berichten