Mediation in de praktijk; simpel maar niet eenvoudig!

Mensen vragen vaak hoe een mediation in de praktijk verloopt. En als ik ze dan iets vertel over de inhoud van de kwesties aan de mediationtafel, zeggen ze vaak: “ja maar, dat is toch heel eenvoudig?” De oplossing lijkt voor de hand te liggen en waarom komen mensen daar niet zelf op?

Ook deze kwestie lijkt niet ingewikkeld: drie zuster en twee broers zijn al twee jaar in conflict over de nalatenschap van hun overleden ouders. De zakelijke vraag die hen verdeelt is eenvoudig: een van hen heeft een rest-schuld aan zijn ouders en nu dus aan de nalatenschap: deze broer wil graag dat de schuld wordt kwijtgescholden, anders moet hij betalen aan de erfenis. De andere vier zijn daartoe niet bereid. Wat maakt nou dat ze daar met elkaar niet uitkomen?

 

Als ze bij mij aan de mediationtafel komen, is het voor het eerst sinds twee jaar dat ze elkaar weer met z’n vijven zien. Het ongemak is voelbaar. We beginnen om iedereen te laten vertellen aan de hand van een paar vragen:

 

  • Wat speelt er voor jou?
  • Wat staat er op het spel?
  • Wat zou je hier graag willen bereiken?
 

Gaandeweg krijgen alle stemmen geluid, worden verhalen verteld en gehoord. En wordt duidelijk hoe verschillend een ieder er in zit. Eén ding hebben ze gemeen: ze vinden het allemaal belangrijk om elkaar te blijven zien en de familieband te bestendigen.

 

Er gaat een lange geschiedenis schuil achter de schuld, een geschiedenis van een gezin waar alles in het teken stond van het bedrijf van de ouders, een bakkerij, met alle rare werktijden van dien. Verhalen over burn-out, faillissement, hard werken en verloren dromen. Over een gezin waar de lastige dingen niet besproken werden: als je niet kijkt, dan is het er ook niet. Een verhaal over niet gezien worden. Een verhaal over verschil. En zo hebben ouders omwille van de lieve vrede geen duidelijkheid gegeven over financiële zaken.

 

“Wat zouden jullie ouders zeggen als ze jullie hier zouden zien zitten?” Deze vraag opent het gesprek naar de zakelijke kwestie. Die is uiteindelijk in 15 minuten opgelost op een heel pragmatische manier. De weg naar de oplossing was pas vrij door het bespreken van de familiegeschiedenis, de relationele banden en familie-patronen. Simpel, maar niet eenvoudig.

Recente berichten