Familiegesprek: voor het oplossen van ruzie of conflict in de familie.

Je bent hier vast niet “zomaar” terecht gekomen. Waarschijnlijk speelt er een ruzie in je familie waarbij jullie zelf niet meer in staat zijn om tot een oplossing te komen. En er moet wel wat gebeuren. Dan ben je bij ons aan het goede adres. Als mediators kunnen we jullie helpen om een gezamenlijke oplossing te vinden voor je conflict.

Conflict in je familie?

Iedereen heeft familie. Je familie kies je niet zelf uit, je wordt erin geboren en je bent er voor de rest van je leven aan verbonden. Voor de één is het weerzien van familieleden iets om naar uit te kijken, de ander is pas opgelucht als het weer achter de rug is.

 

Hoe goed de intenties van elk afzonderlijk familielid ook zijn, wanneer jullie bij elkaar zijn, voeren oude patronen weer de boventoon. Jullie hebben het gevoel dat jullie op eieren moeten lopen om een conflict te voorkomen. Misschien zijn jullie inmiddels al in een conflict verzeild geraakt. In ieder geval zijn jullie niet in staat om elkaars goede intenties te zien (“zie je wel doe ik het weer niet goed”) en voelen jullie je niet begrepen en gehoord op datgene wat voor jullie belangrijk is.

 

Overigens is dat voor heel veel mensen herkenbaar: ieder huisje heeft zijn kruisje.

Wil jij dit graag oplossen?

Herken jij je in deze situatie? En heb je een vurige verlangen om bij de volgende familiebijeenkomst wel met een tevreden gevoel naar huis te gaan? Maar heb je werkelijk geen idee hoe je dat met je familieleden voor elkaar gaat krijgen? Dan is een Familiegesprek wellicht wel iets voor jullie. 

Wij kunnen iets voor jullie betekenen!

Mr. Guusje van de Ven & Drs. Nienke Jansen

Een familiegesprek is gericht op iets wat je als familie gezamenlijk te doen staat, zoals:

 

 • de verdeling van een nalatenschap;
 • de verantwoordelijkheid voor een familiebedrijf;
 • de zorg voor ouder wordende ouders;
 • het verstrooien van as van een overleden ouder;
 • het regelen van een uitvaart;
 • het opruimen van het huis van een overleden vader of moeder;
 • het aanstaande kerstdiner;
 • de omgang tussen (groot-)ouders en hun (klein-)kinderen.

Het is een gespreksvorm onder begeleiding waarbij familieleden in staat worden gesteld om zelf een oplossing of aanpak voor de specifieke gebeurtenis te vinden. Een aanpak of oplossing waar iedereen iets van zichzelf in herkent. Het Familiegesprek kan leiden tot herstel van relaties binnen de familie.

Een Familiegesprek is geschikt voor familieleden, die:

 

 • al in conflict zijn; of
 • juist willen voorkomen in een conflict te raken.

Wij begeleiden gesprekken tussen broers, zusters, neven, nichten, (groot-) vaders en moeders. Wat we niet doen, is begeleiding van partners in echtscheiding.

Het belangrijkste verschil tussen mediation en een familiegesprek is dat we bij een mediation met alle betrokkenen een aantal spelregels voor het gesprek vastleggen in een mediationovereenkomst. Alle deelnemers ondertekenen dit document bij de start van de gesprekken. De belangrijkste spelregels die men met elkaar afspreekt zijn de vertrouwelijkheid en vrijwilligheid van de gesprekken. De afspraken die in de mediation gemaakt worden, legt men (meestal) met elkaar vast in een vaststellingsovereenkomst.

 

Soms vinden families mediation een zwaar middel en kiezen zij ervoor om wel met elkaar af te spreken dat de gesprekken vertrouwelijk zijn en dat een ieder vrijwillig deelneemt, maar wordt dat niet schriftelijk vastgelegd en ondertekend. Dat kan. Vooral als er geen kwesties zijn die juridische gevolgen hebben, is dit een goed alternatief.

Wij kunnen beide type gesprekken aanbieden en bespreken met betrokkenen wat voor hun situatie wenselijk en nodig is.

Een Familiegesprek verloopt meestal als volgt:

 1. we starten met een korte telefonische intake met alle betrokken familieleden; een face-to-face intakegesprek met iedereen is ook mogelijk;
 2. er volgen twee of drie bijeenkomsten van 2 uur met de familieleden die deelnemen aan het familiegesprek; de deelnemers bepalen zelf nut, noodzaak en vervolg;
 3. de deelnemende familieleden maken concrete afspraken. Als dat wenselijk is, leggen we de afspraken schriftelijk vast, zo nodig in een juridische vaststellingsovereenkomst.

Guusje van de Ven is de oudste van vier zussen, en heeft zelf drie kinderen. Ze is MfN-registermediator sinds 2001 en heeft een praktijk op gebied van arbeids- en samenwerkingsconflicten en familiekwesties. Ze is als mediator en trainer verbonden aan het netwerk van The Lime Tree. Ze is als nalatenschapsmediator geregistreerd bij de Stichting Nalatenschapsmediation.

Nienke Jansen is de jongste dochter van twee en heeft zelf een zoon. Nienke is mediator sinds 2016 en heeft een opleiding afgerond in systemisch werken (vaak bekend van familie-en organisatieopstellingen). Ze is psycholoog van huis uit en werkt als organisatieadviseur bij het bureau Hiemstra & De Vries.

Door een Familiegesprek:

 

 

 • komen familieleden op een andere manier (weer) met elkaar in gesprek;
 • krijgen zij gelegenheid om aan de ander(en) te vertellen wat voor hen belangrijk is;
 • gaan zij de ander beter begrijpen waardoor ze zich ook beter begrepen voelen;
 • zijn familieleden beter in staat om elkaars verschillen te respecteren;
 • maken zij hun behoeftes makkelijker aan elkaar kenbaar, waardoor zij in gezamenlijkheid op zoek kunnen gaan naar de meest optimale oplossing;

Wat doet een Familiegesprek NIET:

 • als mediators dragen wij geen inhoudelijke oplossing aan voor een probleem, maar faciliteren wij om samen oplossingen voor de kwestie te vinden;
 • wij richten ons niet primair op het oplossen van oud zeer uit het verleden, maar begeleiden familieleden in het uitspreken van zaken uit het verleden die er toe doen voor de kwestie.
Wij werken op basis van een uurtarief. Onze inzet en tijdsbesteding zijn afhankelijk van de omvang van de kwestie en van het aantal deelnemers aan de gesprekken. We maken een offerte die is toegesneden op de specifieke situatie.